Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2019

ekhemm
1782 541c
Reposted fromonlyman onlyman viatobecontinued tobecontinued
ekhemm
Jak się człowiek przyzwyczai, że nie dostaje tego, czego pragnie, to stopniowo sam nie wie już, czego naprawdę chce.
— Haruki Murakami
Reposted frominto-black into-black viatobecontinued tobecontinued

November 09 2018

0817 30c4

glowust:

thehappyst:

Happiness

more posts like this here x

More here x

Reposted fromMadeleinex Madeleinex
3808 593a 500

arihec:

fovity:

Apply: Fovity’s queue+ Club 

SEND ME <3 FOR A SECREENIE AND A FBR TO 118K FOLLOWERS!!

Reposted fromMadeleinex Madeleinex
3589 28ce 500
Reposted fromMadeleinex Madeleinex
ekhemm
9076 e7c4 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
ekhemm
9089 f4af 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
ekhemm
6840 ce1a 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayouaresonaive youaresonaive
ekhemm
9517 5655 500
ekhemm
ekhemm
Poczułam, że strasznie mnie do niego ciągnie. I strasznie mi nie wolno.
— Z cyklu:Umiejętnie bezczelni faceci poniewierają nam umysły
ekhemm
2715 e2cb 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viatobecontinued tobecontinued
ekhemm
Bo cokolwiek usłyszysz twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Jakub Żulczyk
ekhemm
0983 155a 500
Reposted fromwyczes wyczes vianothingcansaveyou nothingcansaveyou
ekhemm

November 07 2018

ekhemm
1470 cdc3 500
Reposted fromonlyman onlyman viablackheartgirl blackheartgirl

October 31 2018

ekhemm
ekhemm
5006 2979
Reposted fromxalchemic xalchemic viatobecontinued tobecontinued

October 29 2018

ekhemm
Jestem zmęczony i nie mam ochoty strasznie za czymś tęsknić.
— Herta Muller
Reposted fromsfeter sfeter vianothingcansaveyou nothingcansaveyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl