Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2019

ekhemm
2327 e2b7 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaarrives arrives
ekhemm

May 26 2019

ekhemm
6065 2436
Reposted fromlaters laters viatobecontinued tobecontinued
ekhemm
5964 2e1b 500
Reposted fromsoftboi softboi viablackheartgirl blackheartgirl
ekhemm

May 16 2019

ekhemm
One day I will find the right words and they will be simple.
— Jack Kerouac
Reposted fromlovvie lovvie viaSkydelan Skydelan
ekhemm
5891 2287
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
Reposted fromdivi divi viapomruki pomruki
ekhemm
3682 f609 500
Reposted fromipo ipo viablackheartgirl blackheartgirl
ekhemm
Ktoś tutaj był i był,
a potem nagle zniknął
i uporczywie go nie ma.
— Kot w pustym mieszkaniu, Wisława Szymborska
ekhemm
Kobiety, owszem, zawsze czują się gorsze. Kobiecie, owszem, zawsze możesz wmówić, że jest gorsza. Wiecznie będzie szukać problemów, wiecznie będzie analizować rzeczy, które nie miały miejsca, wiecznie będzie panikować. Kiedy się jednak wkurwi, może wszystkich bardzo zaskoczyć.
— Piotr C. ZWIĄZKI
Reposted fromyveee yveee viapensieve pensieve
ekhemm
3239 c76e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan

March 23 2019

ekhemm
8906 61c1 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapomruki pomruki
ekhemm
2160 5fd2 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
ekhemm
8704 fed8
ekhemm
5023 1ce0 500
Reposted fromsoftboi softboi viamysweetheartt mysweetheartt

March 22 2019

ekhemm
Nie wierzyłem w cuda, bo nawet jeśli się przydarzały, to nie mnie.
— K.N. Haner
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
ekhemm
ekhemm
2915 cb27 500
Reposted fromsoftboi softboi viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl